Thursday, July 14, 2011

اینترنت پاک جمهوری اسلامی

یکی از احمقانه ترین طرحهای این دولت خدمت گذار اینترنت پاک و حلاله که قراره اجرا کنن.
پس از اجرای این طرح قراره:

توی سایت ها بخش خواهران و برادران بذارن
قبل از اتصال به اینترنت از شما پرسیده میشه پسر هستید یا دختر!!
در در فضاهایی که به اجبار باید هم آقایون باشند هم خانوم ها باید صیغه خونده شود.
در صورتی که کسی در قبلا با شخصی دیگر در اینترنت آشنا شده و ازدواج کرده باید هرچه زودتر از هم جدا شده و طلاق بگیرند.
صفحه خانگی شما باید تبیان باشه و سایت خبری هم فقط باید کیهان برید.
نظر شما چیست؟؟؟
اینا کی میخوان دست از حماقت هاشون بردارن؟
No comments:

Post a Comment